Сайт
Телефон
09:00 - 18:00
Жабык
Биз жөнүндө
Шаардагы жаңылыктар, ишканалардын маалымдамасы, иш-чаралардын афишасы, фотоотчеттор, эс алуу, жарыялар, компаниялардын сайттары жана башкалар –  Oshto.KG сайтында!

Шаардагы жаңылыктар, ишканалардын маалымдамасы, иш-чаралардын афишасы, фотоотчеттор, эс алуу, жарыялар, компаниялардын сайттары жана башкалар –  Oshto.KG сайтында!

Жаңылыктар жана макалалар

Жизнь в Оше бурлит и развивается. Создаются новые предприятия, открываются заведения, кипит торговля. Но кажется чего-то всё же не хватает....
2021-ж., 5-май
Ош шаарында жашоо дүркүрөп өнүгүп жатат. Жаңы ишканалар түзүлүп, мекемелер ачылып, соода кызуу жүрүп жатат. Бирок дагы деле бир нерсе...
2021-ж., 5-май

Фотоальбомдор (1)

Биз тармакта

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Пикир:

Фото жүктөө: