Жизнь в Оше бурлит и развивается. Создаются новые предприятия, открываются заведения, кипит торговля. Но кажется чего-то всё же не хватает....
2021-ж., 5-май
Ош шаарында жашоо дүркүрөп өнүгүп жатат. Жаңы ишканалар түзүлүп, мекемелер ачылып, соода кызуу жүрүп жатат. Бирок дагы деле бир нерсе...
2021-ж., 5-май
Сайт
Телефон
09:00 - 18:00
Жабык
Биз тармакта